H. Antonius Abt

riel Hoewel de parochie al sinds 1520 bestaat, is de huidige H. Antonius Abtkerk van recentere tijd.

In 1897 werd ze ingewijd en in in 1932 uitgebreid met een extra zijbeuk en een nieuw priesterkoor.

Het gewelf werd van steen voorzien. De oudste kunstschat is de achtkantige doopvont, waarschijnlijk uit 1519.

Uit eerdere kapellen werden ook enkele houten beelden en de communiebank uit de zeventiende eeuw meeverhuisd.

Een missiekruis uit 1864 hangt net boven de klapdeuren. De andere beelden, altaren en kruiswegstaties zijn van 1897.

Het orgel is afkomstig van het fraterklooster uit Tilburg en werd in 1912 in Riel geplaatst.

Het H. Hartbeeld op de hoek Kerkstraat-Goirleseweg is van 1927. 

http://www.parochiealphenriel.nl/