Kerk en Toerisme
Home PDF Afdrukken E-mailadres

De kerken in Chaam en omgeving, rooms-katholiek en protestants, werken al sinds jaar en dag samen in de oecumenische werkgroep Kerk & Toerisme Chaam e.o.

Deze werkgroep ontplooit, met name in de zomer, verschillende activiteiten. De belangrijkste zijn:

- het campingpastoraat;

- medewerking aan het ‘Rondje Open Kerk’, georganiseerd door de Stichting Cultuur in de Zomer;

- medewerking aan het gebruik van de Ledevaertkerk voor culturele activiteiten.

Campingpastoraat houdt in dat gedurende enkele weken in de zomer op diverse campings in de bosrijke omgeving van Alphen, Chaam, Baarle-Nassau en Ulicoten mensen namens de kerken een luisterend oor bieden aan de daar verblijvende toeristen. In 2016 is dat van 16 juli tot 13 augustus op de Flaasbloem, Buitenlust en waarschijnlijk op de Heimolen in Baarle.

Tijdens het ‘Rondje Open Kerk’ worden de kerkgebouwen in de regio (rooms-katholiek en protestants) op een aantal woensdagmiddagen opengesteld voor belangstellenden. Vrijwilligers zijn aanwezig om rondleidingen te verzorgen en vragen te beantwoorden.

De Ledevaertkerk (XVe, XVIe eeuw, fraai gerestaureerd, rijksmonument) leent zich door ambiance en akoestiek bij uitstek voor culturele activiteiten, zoals concerten en lezingen. Bij de organisatie is de werkgroep Kerk & Toerisme mede betrokken.