Al sinds enkele decennia richten de kerken in Chaam en omgeving hun activiteiten mede op de vele toeristen die er elke zomer in deze mooie streek verblijven. De oorsprong van een en ander ligt in het werk van Cees Schoemaker, toenmaals beheerder van RCN-camping De Flaasbloem. Bijzonder is echter het allengs gegroeide oecumenisch draagvlak van Kerk & Toerisme.

Van de huidige activiteiten heeft het Campingpastoraat de langste geschiedenis. Gedurende een periode van vier weken in de zomer zijn op verschillende campings in de streek namens de deelnemende kerken pastores aanwezig. Hun doel is een luisterend oor te bieden. Het gaat er nadrukkelijk niet om te evangeliseren. De praktijk leert dat de gelegenheid die mensen geboden wordt om hun verhaal te doen zeer gewaardeerd wordt (zie Verhalen).