Kerk GinnekenGinneken - Laurentiuskerk (protestants)

Het kerkgebouw is in 1316 als parochiekerk in gebruik genomen, gewijd aan de Heilige Laurentius. Aanvankelijk was de kerk drie-beukig; nadat het schip in de 80-jarige oorlog was opgeblazen, werd de kerk in 1631 door pastoor van Biestraten herbouwd. Maar door geldgebrek bleef het bij één lage middenbeuk van het schip.

Na een verzoek aan de Raad van State op 13 maart 1641 werd op zaterdag 27 juni 1648 het kerkgebouw toevertrouwd aan de Hervormden. Na verschillende restauraties door de eeuwen heen, werd de meeste recente grondige restauratie in 1998 voltooid.

Bezienswaardig zijn de glas in lood ramen, het doopvont en de preekstoel.

 


Breda Ginnekenweg 333

 

Ginneken - St. Laurentiuskerk (RK)

Nadat de oude Laurentiuskerk in protestantse handen was overgegaan, kreeg Ginneken pas in 1837 weer een rooms-katholiek godshuis, een noodkerk. In 1845 werd haar opvolgster geconsacreerd en in 1902 het huidige gebouw.

Cuypers en Stuyt ontwierpen dit markante grensgeval van neo-gotiek en nieuwe kerkelijke bouwkunst. Het harmonieuze interieur is al even rijk als het exterieur, door de toepassing van veelkleurige materialen. Ook na de versobering na Vaticanum II (hoofdaltaar en zijaltaren verdwenen) bleven sacrale sfeer en schoonheid bewaard.

Aandacht verdienen de glas-in-loodramen, het rijk beschilderde plafond van de vieringtoren, de taferelen uit het leven van Laurentius op het nieuwe hoofdaltaar (1966).